Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δημιουργεί Οδηγό Του Πολίτη Και Επανασχεδιάζει Την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης

BLOG Hits: 187

Ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος πραγματοποίησε συνάντηση με όλους τους Γενικούς Διευθυντές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Θέμα ήταν η λεπτομερής καταγραφή όλων των διαδικασιών της Περιφέρειας, ώστε ο πολίτης να ενημερώνεται πλήρως και διαρκώς για τυχόν αλλαγές αυτών (π.χ. αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στα έντυπα κτλ.) και σταδιακά την μέσω δικτυακού τόπου εξυπηρέτησή του, από το στάδιο της υποβολής μιας αίτησής του μέχρι την ικανοποίηση αυτής (με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης κτλ).

Για τη συλλογή της πληροφορίας και τη διάχυσή της στους πολίτες, θα δημιουργηθεί έντυπο καταγραφής όλων των διαδικασιών όλων των Υπηρεσιών της ΠΔΕ (στο οποίο θα αναφέρεται π.χ. το νομοθετικό πλαίσιο κάθε διαδικασίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το χρονικό όριο εξυπηρέτησής τους, το κόστος της διαδικασίας, ενώ θα υπάρχουν και τα σχετικά έντυπα).

Στόχος είναι η δημιουργία Οδηγού του Πολίτη προς όφελός του, που θα λειτουργήσει ως βάση για την αποδοτικότερη λειτουργία της Περιφέρειας με τελικό αποδέκτη και πάλι τον πολίτη.

Τα κύρια άμεσα οφέλη για τους πολίτες θα είναι:

Τα κύρια οφέλη για την Περιφέρεια θα είναι:

Το έργο αυτό είναι σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Περιφέρειας με τελικό στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Print